Oud in Afrika zoekt 2 nieuwe bestuursleden

Oud in Afrika zoekt 2 nieuwe bestuursleden!
De stichting Oud in Afrika zoekt twee nieuwe bestuursleden die kunnen helpen bij het werven van nieuwe fondsen en bij het begeleiden van de bestaande projecten in Kenia en Ethiopië.

Oud in Afrika is een ANBI-geregistreerde stichting die zich sinds 2001 inzet voor hulp aan ouderen in Afrika, specifiek in Kenia en Ethiopië. Oud in Afrika heeft een programma dat bestaat uit drie elementen: een Thuiszorgprogramma, een Oogzorg programma en een Picopensioen-programma. Dit ‘T.O.P’.-programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze projectpartners, te weten enkele katholieke congregaties, en een ziekenhuis/oogzorginstelling. Ons jaarlijkse budget van ruim 100.000 euro wordt volledig verkregen uit bijdragen van donateurs in Nederland. Naast enkele grote donateurs (veelal vermogende stichtingen) zijn dat kleinere donateurs die jaarlijks of incidenteel donaties doen aan onze projecten. Sinds begin 2014 zijn we gestart met een oogzorg-project onder de naam Oog om Oog, in nauwe samenwerking met KBO Brabant, een belangenorganisatie met meer dan 130.000 leden in Noord-Brabant.

Oud in Afrika heeft een onbetaald bestuur, kent geen personeelskosten en heeft nauwelijks kantoorkosten. Onze projecten worden gerund door medici en congregatiezusters die voor hun goede werk geen financiële beloning van ons ontvangen. Alleen een lokale coördinator van enkele pensioenprojecten in de regio Nekemte (Ethiopië) krijgt voor zijn organiserende en toezichthoudende werk een (overigens zeer geringe) vergoeding voor de tijd die hij aan onze projecten besteedt. Deze professional is in dienst bij een kerkelijke instelling die lokaal veel charitatief werk verricht.

Het zou fijn zijn als de kandidaat voor Fondsenwerving beschikt over:

1. Enige ervaring en affiniteit met de praktijk van fondsenwerving
2. Kennis van de ‘markt’ waar fondsenwerving dient te worden bedreven
3. Een goed netwerk waarbinnen aan fondsenwerving kan worden gedaan.
4. Wat vrije tijd om hieraan te besteden (denk aan 8 uur per maand)

De bestuurder zal intensief kunnen samenwerken met een vrijwilliger die professionele ervaring heeft met fondsenwerving.

De kandidaat-bestuurder die ons gaat helpen bij het begeleiden en beoordelen van bestaande en nieuwe projecten dient te beschikken over:

1. Praktische kennis en enige ervaring op het vlak van beoordelen van aanvragen en het begeleiden van de projectleiding bij het indienen van correcte aanvragen en rapportages.
2. Enige vaardigheid in het registreren, evalueren en verslag doen van lopende projectverslagen op financieel vlak.
3. Wat vrije tijd om hieraan te besteden (denk aan 8 uur per maand).

De nieuwe collega zal intensief samenwerken met de ex-bestuurder, momenteel vrijwilliger, die al jaren de projecten begeleidt en de rapportage verzorgt.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het bestuur vergadert drie maal per jaar, normaal gesproken op een kantoorlocatie in Dordrecht. Kandidaten kunnen zich vrijblijvend melden op het emailadres: <mail@oudinafrika.org