Partners

In veel landen in ontwikkeling is geen geld voor ouderenzorg. De enigen die zich er veelal mee bezig houden zijn katholieke congregaties en kerkelijke organisaties. Daarom zijn veel van onze partners katholieke zusters. Oud in Afrika is overigens geen katholieke organisatie, we staan open voor alle gezindten. 

KENIA
Klik op de namen voor informatie over de organisaties.

Grace & Compassion Congregatie


De zusters zijn actief in Mundika nabij Busia, op de grens met Oeganda. Grace and Compassion is een van oorsprong Britse orde van Benedictijner zusters. Sister Beatrice heeft de dagelijkse leiding en is zelf ‘meewerkend voorman’ op de boerderij. De zusters runnen een boerderij met wat koeien en varkens, kippen, kalkoenen, er worden gewassen als maïs verbouwd en er is een grote groentetuin. De boerderij is enkele jaren geleden, onder meer met onze steun, ingrijpend gemoderniseerd middels het ‘Farm Upgrading Project’. De boerderij en de groentetuin genereren inkomen voor de zusters en hun activiteiten. Inmiddels zijn de boerderij en de tuin een voorbeeldproject voor de regio.

Mwitirithia Self Help Group

Een groepje oudere vrouwen in het Keniaanse Kiangombe, een dorp vlakbij Thika Town, ten noorden van Nairobi, heeft een self-help group die voor hun levensonderhoud onder andere tassen van sisal maakt. Oud in Afrika heeft contacten met deze groep vrouwen sinds 2003. Op gezette tijden kunnen we een stapel tassen van hen afnemen die we doorverkopen in Nederland. Alle opbrengsten gaan terug naar deze vrouwen.

ETHIOPIE
Klik op de namen voor informatie over de organisaties.

Nekemte Catholic Secretariat (NCS)

Het secretariaat van de katholieke kerk in Nekemte runt een tiental scholen in de regio. Onder andere een grote basisschool met duizend leerlingen in Nekemte. Daarnaast hebben ze de zorg over een tiental klinieken en een schoenmakerij voor mensen met elefantiasis (‘olifantsbenen’). In de regio begeleiden de zusters van de aangesloten congregaties ook ouderen, mede dankzij de picopensioenen van Oud inAfrika. Er worden jaarlijks ruim duizend ouderen aan zo’n pensioen geholpen. In deze regio zijn vrijwel geen hulporganisaties actief. Veel zusters weten wel de weg te vinden naar organisaties als het Liliane Fonds en andere internationale partijen.

De Helpers of Mary

Een van deze congregaties is de orde van de Helpers of Mary. Ze komen oorspronkelijk uit India. Ze zijn sinds een jaar of tien actief in het westelijk deel van Ethiopie, en in de hoofdstad Addis Abeba, op verzoek van een Nederlandse bisschop. Onze samenwerking met deze zusters vindt plaats op vier plaatsen: in Addis Abeba en in drie kleine steden op het westelijke platteland: Konchi, Sakko en Karro. Deze plaatsen liggen tussen Nekemte en Dembi Dollo, op ruim zeshonderd kilometer van de hoofdstad. De zusters van deze orde ondersteunen de ouderen met medische zorg en micropensioentjes.

Evangelical Church Mekane Yesus

We zijn medio 2014 een samenwerkingsproject begonnen met KBO Brabant, een nieuw oogzorgproject in westelijk Ethiopië. Dit project heet ‘Oog om Oog’ en werkt met donaties van leden van KBO Brabant, die zelf een staaroperatie hebben gehad en datzelfde nu ook gunnen aan een arme oudere in Ethiopie. Elke operatie kost 35 euro,- . Uiteraard kan iedereen doneren, niet alleen mensen die een operatie achter de rug hebben! Het project Oog om Oog wordt maandelijks onder de aandacht gebracht van de ruim 130.000 leden van de zeer actieve ouderenorganisatie, en inmiddels zijn al bijna 200 ouderen geopereerd. De lokale organisatie is deel van de regionale christelijke kerk en staat yer plaatse onder toezicht van de Europese organisatie LfTW (Light for The World).