Hoe te geven?

Uw bijdrage is erg welkom

Elke euro die we krijgen gaat vrijwel in zijn geheel naar de uitvoerende organisaties. De medewerkers van Oud in Afrika ontvangen géén vergoeding, de kosten die we moeten maken proberen we te dekken uit bestemmingsgiften. Als dat niet mogelijk is wordt dat betaald uit de algemene giften. Dit gaat om amper 1 procent van het totale bedrag. We zijn blij met alle donaties, groot of klein. U kunt uw donatie desgewenst voor een specifiek project of partner bestemmen, dan zorgen we er voor dat het geld daar terecht komt.

+ Via een bankoverschrijving

U kunt uw gift overmaken naar rekening:

IBAN NL 64 RABO 03854.87.088
ten name van:

Stichting Woord & Daad te Gorinchem onder vermelding van “Fonds op naam Oud in Afrika”.

+ Fiscaal gunstig
Omdat Woord & Daad als ANBI instelling is erkend door de fiscus zijn giften aan Woord & Daad binnen de gestelde regels fiscaal aftrekbaar. U kunt doneren:

1. Via een periodieke gift
Het is sinds dit jaar nog eenvoudiger geworden om een periodieke gift (lijfrenteschenking) te doen. Voordeel is dat deze volledig aftrekbaar is voor de belasting. Zo’n gift hoeft niet meer te worden vastgelegd via een notariële akte, U kunt dit zelf rechtstreeks regelen via een formulier van de Belastingdienst. De enige voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar een vast bedrag schenkt.
U kunt dit formulier hier downloaden.

2. Via erfstelling en legaat
Wilt u ons ook na uw overlijden blijven steunen, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat. In geval van een erfenis laat u een bepaald deel van uw erfenis aan Oud in Afrika na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag. Een legaat kan ook onroerend goed omvatten, of aandelen, of kunstvoorwerpen. In deze gevallen maakt Oud in Afrika de nalatenschap te gelde. Een notaris legt dit vast in uw testament.

3. Schenkingen door bedrijven
Oud in Afrika ontvangt ook regelmatig schenkingen van bedrijven. De fiscale regeling voor schenking door bedrijven is afhankelijk van de rechtsvorm.

Bespreek het eens met uw belastingadviseur of bel ons voor een vrijblijvend gesprek.