Missie

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen Ethiopie. Ons doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen ondersteund die voor hun kleinkinderen zorgen.
Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. We werken samen met lokale professionals die we geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van diverse katholieke congregaties.