Missie

Ons ‘T.O.P.’-programma

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in Kenia en Ethiopie. Ons doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen ondersteund die voor hun kleinkinderen zorgen. Daarnaast helpen we alleenstaande ouderen met ‘home based care’ (zeg maar thuiszorg). Ook steunen we een huis waar ouderen beschermd kunnen wonen.
Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. We werken samen met lokale professionals die we geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van enkele katholieke congregaties en de directie van een ziekenhuis.

  • T huiszorg. Home Based Care kost in Kenia € 45,– per oudere per maand (inclusief kosten).
  • O ogzorg. Een staaroperatie kost € 35,– per oog (inclusief alle kosten zoals vervoer).
  • P icopensioen. Een PicoPensioen – bedraagt € 50,– per jaar (inclusief kosten).