Samen met KBO Brabant aan de slag voor staarpatienten

Samen met de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Brabant heeft Oud in Afrika een nieuw project op poten gezet onder de naam ‘Oog om Oog’. Met de donaties van leden van de KBO gaan we in 2014 staaroperaties realiseren voor zoveel mogelijk ouderen in het noord-oosten van Ethiopie, in de omgeving van het stadje Jimma. Het project wil zoveel mogelijk ouderen helpen die last hebben van staar, ofwel glaucoom. In de Ethiopische regio waar we actief zijn, is staar een aandoening die ouderen aan huis kluistert. Ze raken hun zelfredzaamheid kwijt en zijn als gevolg van hun slechte gezichtsvermogen aangewezen op de hulp van buren, familie of (meestal) kleinkinderen. De kleintjes moeten oma of opa helpen en kunnen daardoor niet naar school. Een staaroperatie is een relatief eenvoudige ingreep, die lokaal kan worden uitgevoerd tegen een gering bedrag: €35,- per oog.
Het project heet ‘Oog om oog’, omdat we ons bij deze actie specifiek richten op de leden van KBO die zelf een staaroperatie hebben gehad. We vragen hen een bijdrage om een lotgenoot in Ethiopie te helpen. Immers: niemand weet beter hoeveel een staaroperatie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven, dan iemand die zelf zo’n operatie  heeft ondergaan. Natuurlijk kan iedereen – ook u!- doneren voor dit specifieke project. Vermeldt dan bij de donatie s.v.p. wel ‘Oog om oog’.

In de loop van 2014 zullen we met verhalen en foto’s in ONS, het ledenblad van KBO, verslag blijven doen van de ouderen die we dankzij de steun van KBO hebben kunnen helpen.