Programma

Oud in Afrika houdt zich bezig met het verbeteren van het welzijn van ouderen Ethiopië. De ondersteuning van de activiteiten in Kenia werden in 2022 overgedragen aan andere financiers (na een lange zoektocht).

Sinds 2022 concentreren we ons op de steun aan onze partners in het westen van Ethiopië die aldaar picopensioenen verstrekken waarover u elders op de website meer kunt lezen.

Dit programma rond picopensioenen wordt uitgevoerd door een groep lokale partners die stevig zijn geworteld in de lokale samenleving.

De stichting heeft geen betaalde krachten. Uw euro gaat voor vrijwel honderd procent naar de uitvoerende organisaties. De medewerkers van Oud in Afrika ontvangen géén vergoeding en gaan niet op kosten van de stichting op reis. Dit geldt voor het bestuur in Nederland, en voor de zusters en andere professionals die ter plaatse de projecten uitvoeren. De kosten die Oud in Afrika moet maken, dekken we uit de bestemmingsgiften. Alleen kosten voor inschrijving Kamer van Koophandel, website en dergelijke worden betaald uit algemene giften. Dit is minder dan 1 procent van het totale budget.

Sinds 2005 is Oud in Afrika betrokken bij het verstrekken van ‘piciopensioenen’ in Ethiopië. Een micropensioen bedraagt slechts 55 euro per jaar. Dat lijkt erg weinig. Vaak vragen mensen ons: waarom geef je die mensen niet wat meer geld?  Onze lokale Ethiopische partners – de zusters van de congregatie – helpen liever meer mensen met kleine bedragen, dan minder mensen met grote(re) bedragen. De belangrijkste reden is dat in dit deel van het land erg weinig geld in omloop is. De meeste mensen in de regio hebben niet of nauwelijks inkomen. En daarom kan het picopensioen ook slechts heel klein zijn. Kleiner dan micro = pico…..

Het bedraagt omgerekend zo’n 3 euro per oudere per maand. We willen met onze picopensioenen geen te grote inkomensverschillen veroorzaken, om problemen in de lokale gemeenschap te voorkomen. Daarnaast krijgen de ouderen eenmaal per jaar een extra uitkering van omgerekend acht euro. De vraag wie er in aanmerking komt voor zo’n picopensioen, wordt door een lokale raad van ouderen zelf beslist. In 2023 worden ruim 2.200 mensen op deze manier van ondersteuning voorzien.

Max Maakt Mogelijk
Onze samenwerking op het gebied van de picopensioenen loopt via een aantal lokale zusters op diverse plaatsen in Ethiopië, waaronder de hoofdstad Addis Abeba. Omroep Max wijdde in november 2014 een aflevering van het programma Max Maakt Mogelijk aan een het werk van de Helpers of Mary in Addis Abeba. Daar helpen de zusters, met behulp van o.m. het geld dat via Oud in Afrika binnenkomt, honderden ouderen aan een basisvorm van thuiszorg: wat medicijnen en kleding, verzorging, en andere broodnodige hulp. De donaties die via de MAX-uitzending binnenkwamen, gingen voor 100% terug naar de ouderenprojecten van de zusters in Addis en drie kleine steden in het westen van het land. De uitzending is te zien via de media pagina.