Programma’s

ONZE PROGRAMMA’S
Oud in Afrika houdt zich bezig met het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië. Dat doen we door middel van ons “T.O.P.”-programma: Thuiszorg, Oogzorg en (Pico)pensioenen.  Deze programma’s voeren we uit met partners die stevig zijn geworteld in de lokale samenleving. De stichting heeft geen betaalde krachten. Uw euro gaat voor vrijwel honderd procent naar de uitvoerende organisaties. De medewerkers van Oud in Afrika ontvangen géén vergoeding en gaan niet op kosten van de stichting op reis. Dit geldt voor het bestuur in Nederland, en voor de zusters en andere professionals die ter plaatse de projecten uitvoeren. De kosten die Oud in Afrika moet maken, dekken we uit de bestemmingsgiften. Alleen kosten voor inschrijving Kamer van Koophandel, website en dergelijke worden betaald uit algemene giften. Dit is minder dan 1 procent van het totale budget.

Thuiszorg


De thuis- en ouderenzorg van Oud in Afrika in Kenia ligt in handen van de zusters van de orde van Grace & Compassion in Mundika in Kenia, op de grens met Oeganda. Grace and Compassion is een van oorsprong Engelse orde van Benedictijner zusters. Er wonen ruim 25 ouderen in het Older Person’s Home (OPH) en er worden doorgaans zo’n 80 tot 90 thuis bezocht in het kader van het Home Based Care Programme (HBCP). In 2008 hebben de zusters, na tussenkomst door Oud in Afrika, een nieuwe Toyota pickup gekregen van Miva, dankzij een bijdrage van een Nederlands vermogensfonds.
Sister Beatrice heeft de dagelijkse leiding en is zelf ‘meewerkend voorman’ op de boerderij. Het is een farm met koeien, varkens, kippen, kalkoenen en er worden gewassen als mais verbouwd. Tevens is er een grote groentetuin die in 2019 zal worden uitgebreid dankzij een gift van een Nederlands vermogensfonds. De boerderij is zo’n tien jaar geleden, onder meer met steun van Oud in Afrika, ingrijpend gemoderniseerd middels het ‘Farm Upgrading Project’. In dat kader hebben enkele zusters ook een landbouwopleiding gekregen. In 2007 is een groep jongeren van Lifeline uit Dordrecht in Mundika geweest voor de eerste renovatie van de groentetuin. De boerderij en de groentetuin genereren inkomen voor de zusters en hun activiteiten. Inmiddels zijn de boerderij en de tuin een voorbeeldproject voor de regio.
In totaal worden rechtstreeks ruim honderd mensen verzorgd en daarnaast wordt er op incidentele basis onder andere medische zorg verleend aan ouderen in de wijde omgeving van Mundika.

Teresa is een van de ouderen die in het OPH woont. Haar korte levensverhaal staat hier.

Oogzorg
KBO-Brabant heeft samen met de stichting Oud in Afrika medio 2014 een fonds opgericht voor het realiseren van staaroperaties bij ouderen in Ethiopië. Het project heet Oog om Oog. De oogziekte staar (cataract) maakt ouderen afhankelijk van anderen. Ze kunnen niet of onvoldoende voor zichzelf zorgen. Soms moet een kleinkind ‘dienst doen’ als begeleider. Dat kind kan dan niet naar school. Maar vaak wonen de kinderen te ver weg om hun ouders of grootouders te kunnen helpen. Bij een staaroperatie snijdt het mes dus van twee kanten: de oudere kan weer zien en zelfstandig leven, en het kleinkind kan weer naar school.
Een operatie aan een oog kost in Ethiopië slechts € 35,-, maar dat is voor veel ouderen, die meestal alleen staan, niet op te brengen. De donaties voor Oog om Oog gaan naar het ‘outreach’-programma van een oogkliniek in het stadje Dembidolo.
Ofschoon het oogproject vooral mikt op de leden van KBO Brabant die zelf een staaroperatie hebben ondergaan, kan iedereen meedoen, uiteraard. Vermeld bij de donatie dan wel “Oog om Oog”. De eerste operatie werd mogelijk gemaakt door een persoonlijke donatie van de voormalige KBO-voorzitter Frans Slangen, die zelf een staaroperatie had ondergaan en aan den lijve had ondervonden hoe belangrijk het is voor je zelfredzaamheid om goed te kunnen zien.

In het verleden heeft Oud in Afrika al steun verleend aan het Sabatia Eye Hospital In Wodanga, bij Kisumu, in het westen van Kenia. Daar werden tot en met 2012 ruim 650 staaroperaties per jaar voor ouderen gefinancierd door Oud in Afrika. Begin 2013 heeft een van onze grotere donateurs in samenspraak met ons, besloten het oogziekenhuis rechtstreeks te gaan steunen. Dit vinden we een uitstekende zaak. Als de ontvangende partij transparant opereert en prima werk verricht, hoeven we geen schakel meer te zijn en kunnen we ons gaan richten op zaken waar we nog wel een nuttige rol kunnen vervullen.

Micropensioenen


Sinds 2005 is Oud in Afrika betrokken bij het verstrekken van ‘micropensioenen’ in het noordoostelijk deel van Ethiopië. Een micropensioen bedraagt slechts 55 euro per jaar. Dat lijkt erg weinig. Vaak vragen mensen ons: waarom geef je die mensen niet wat meer geld?  Onze lokale Ethiopische partners – de zusters van de congregatie – helpen liever meer mensen met kleine bedragen, dan minder mensen met grote(re) bedragen. De belangrijkste reden is dat in dit deel van het land erg weinig geld in omloop is. De meeste mensen in de regio hebben niet of nauwelijks inkomen. kan daarom het ‘micropension’ ook slechts heel erg ‘micro’ zijn en bedraagt 120 Ethiopische Birr per maand (= zo’n 3,5 euro per oudere per maand). We willen met onze “picopensions” geen te grote inkomensverschillen veroorzaken, om problemen in de lokale gemeenschap te voorkomen. Daarnaast krijgen de ouderen eenmaal per jaar een extra uitkering van omgerekend acht euro. De vraag wie er in aanmerking komt voor zo’n micropensioen, wordt door een lokale raad van ouderen zelf beslist. In 2019 worden 2.270 mensen op deze manier van ondersteuning voorzien.

Max Maakt Mogelijk
Onze samenwerking op het gebied van de micropensioenen loopt via een aantal lokale zusters op diverse plaatsen in Ethiopië, waaronder de hoofdstad Addis Abeba. Omroep Max wijdde in november 2014 een aflevering van het programma Max Maakt Mogelijk aan een het werk van de Helpers of Mary in Addis Abeba. Daar helpen de zusters, met behulp van o.m. het geld dat via Oud in Afrika binnenkomt, honderden ouderen aan een basisvorm van thuiszorg: wat medicijnen en kleding, verzorging, en andere broodnodige hulp. De donaties die via de MAX-uitzending binnenkomen, gaan voor 100% terug naar de ouderenprojecten van de zusters in Addis en drie kleine steden in het westen van het land. De uitzending is te zien via de media pagina.

Tassen


Een groepje oudere vrouwen in het Keniaanse Kiangombe, een dorp vlakbij Thika Town, ten noorden van Nairobi, heeft een self-help group die voor hun levensonderhoud onder meer tassen van sisal maakt.
Dit kleine project ontstaan nadat we in Kiangombe in Thika Town een huizenproject hadden gedaan met een aantal vrouwen. Ze bleken in hun levensonderhoud te voorzien met het maken van tassen van sisal. De markt werd en wordt in Kenia overspoeld door die tassen dus besloten we als Oud in Afrika de tassen in Nederland voor hen te verkopen. Hierbij hebben we assistentie van enkele lokale hulpverleners gehad en gedurende tien jaar hebben we hen vertegenwoordigd met de verkoop van de tassen in Nederland. Eind 2017 zijn we gestopt met de verkoop.

Hier is een filmpje van de dames terwijl ze de tassen maken;

Klik hier (dit filmpje is gemaakt door NCRV Mamba Point)